Politika privatnosti

Politika privatnosti

Politika privatnosti i zaštita podataka

 

Promo d.o.o, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Kralja Aleksandra 6, MB: 08762180, PIB: 100452909, prilikom obavljanja privredne delatnosti obrađuju vrši obradu podataka o ličnosti poštujući pri tom sve relevantne propise.

 

Promo d.o.o.  (u daljem tekstu Benetton Novi Sad) je vlasnik i administrator internet prezentacije www.ucbshop.rs , kao i internet prodavnice koja se nalazi na ovom internet domenu.

 

Molimo Vas da  pažljivo pročitate sadržinu ove Politike privatnosti!

 

Rukovalac podacima o ličnosti

 

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih propisa koji regulišu ovu materiju, Benetton Novi Sad je Rukovalac podacima o ličnosti, imajući u vidu da određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti i snosi odgovornost za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi. 

 

Obrađivač podataka o ličnosti

 

Benetton u svom poslovanju može obrađivati podatke o ličnosti u ime Rukovaoca podacima o ličnosti, odnosno u skladu sa njenim pisanim uputstvima u kom slučaju ima svojstvo Obrađivača podataka o ličnosti.

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

 

Benetton je, shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, imenovala Lice za zaštitu podataka o ličnosti (Data Protection Officer - DPO).  Licu za zaštitu podataka o ličnosti možete se obratiti za sva pitanja koja se tiču obrade podataka o ličnosti koju vrši Benetton Novi Sad, kao i u pogledu ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Ljiljana Kanazir

Kontakt podaci: Kralja Aleksandra 6, Novi Sad

e-mail:  ljilja@promodoo.rs, kontakt telefon: 065/5657066

 

 

Podaci o ličnosti koje prikuplja Benetton Novi Sad

 

Podaci o ličnosti koje Benetton Novi Sad prikuplja zavise prevashodno od: vrste usluge koju pruža kupcima, korisnicima i klijentima, namere ovih lica da koriste njene usluge, vrste ugovora koji sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo ugovornu obavezu, a uključuju najmanje:

 

- osnovne lične podatke (ime i prezime);

- osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa)

- podatke vezane za korišćenje internet prezentacije koja se nalazi na internet domenu https://www.ucbshop.rs

- podatke neophodne za kreiranje korisničkog naloga na internet prezentaciji koja se nalazi na internet domenu https://www.ucbshop.rs (ime, prezime,e-mail, pol, datum rođenja, adresa)

- podatke vezane za korišćenje Benetton Novi Sad internet prodavnice (online shop);

- podatke vezane za dostavljanje Newsletter i/ili Viber obaveštenja;

- podatke vezane za članstvo u Loyalty klubu;

- podatke vezane za zaključenje ugovora o kupoprodaji i administriranje tim uovornim odnosom;

- podatke neophodne za zaključenje ugovora o potrošačkom kreditiranju;

- ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim  odredbama o zaštiti potrošača.

 

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

 

Benetton Novi Sad vrši obradu podataka o ličnosti u svrhu realizacije kupoprodajnog odnosa za proizvode iz sopstvene ponude, u svrhu ispunjenja zakonskih i regulatornih obaveza, kao i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ukoliko to zahtevaju relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od lica čiji se podaci obrađuju (Vas) tražiti izričiti pristanak.

 

Razlozi zbog kojih Benetton Novi Sad obrađuje podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

 

- prodaja robe;

- prodajne i marketinške aktivnosti Benetton Novi Sad;

- administracija ugovornog odnosa;

- upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija;

- dostava kupljene robe;

- postupak naplate ili prinudna naplata dugova;

- slanje obaveštenja putem Newsletter-a i SMS/Viber-a

- druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja Benetton Novi Sad.

 

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:

 

- obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja

- sprečavanje i otkrivanje prevare.

 

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražićemo dodatni pristanak. Jednom dat pristanak može biti opozvan u bilo kom trenutku.

 

Pristup podacima o ličnosti

 

Benetton Novi Sad odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa svrhom za čije ostvarenje su podaci o ličnosti dati. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja poslovnih aktivnosti Benetton-a, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to:

državnim organima kao i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti, advokatima, servisnim službama, finansijskim ustanovama, drugim poslovnim partnerima.

 

Sva treća lica dužna su da podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima data od strane Benetton Novi Sad, osim državnih organa i organa javne vlasti.

 

Obrada podataka o ličnosti

 

Podaci o ličnosti koji će biti obrađivani od strane izvršilaca obrade navedenih u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanje njihove poverljivosti, definisana je ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

 

Podaci o ličnosti koje Benetton Novi Sad prikupi u svrhe koje su navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje Benetton-a.

 

Uslovi obrade podataka o ličnosti zbog pružanja usluge dostave i povrata robe

 

Za potrebe pružanja usluge dostave i povrata robe Benetton Novi Sad prikuplja sledeće podatke:

 

- ime i prezime

- adresa isporuke ili preuzimanja robe

- broj telefona i/ili mobilnog telefona

- e-mail adresa.

 

Navedene podatke Benetton Novi Sad  čini dostupnim poslovnim partnerima - pružaocima logističkih usluga,  u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašćeni su od strane Benetton Novi Sad za obradu ličnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

 

Ostvarivanje prava

 

Kada je to predviđeno zakonom, lice čije podatke obrađuje Benetton ima:

 

  • pravo na informacije o obradi podataka o ličnosti;
  • pravo na povlačenje datog pristanka u bilo koje vreme (opoziv saglasnosti) ukoliko Benetton Novi sad podatke o ličnosti obrađuje uz dati  pristanak;
  • pravo na ispravku i/ili dopunu već datih podataka o ličnosti;
  • pravo na brisanje podataka o ličnosti kada isti više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su dati;
  • pravo na podnošenje prigovora bilo Benetton Novi Sad, bilo nadležnom državnom organu.

 

Benetton licima na koje se podaci odnose za ostvarivanje napred pobrojanih prava obezbeđuje sledeće komunikacijske kanale:

- lično, u bilo kom prodajnom centru Benetton Novi Sad

- putem elektronske pošte ljilja@promodoo.rs

 

Lice čije podatke o ličnosti Benetton Novi Sad obrađuje predmetni zahtev podnosi lično i to tako da je ovlašćenim licima Benetton Novi Sad  omogućena identifikacija podnosioca zahteva.

 

Pravo na prigovor nadzornom organu

 

Pored prigovora koji lice čiji se podaci obrađuju može podneti direktno Rukovaocu (Benetton Novi Sad), prigovor na obradu podataka o ličnosti može se podneti i  kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd, Srbija, na e-mail office@poverenik.rs ili na broj telefona 011 3408 900.

 

Čuvanje podataka o ličnosti

 

Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti uslovljen je svrhom u koju Benetton Novi Sad predmetne podatke obrađuje. Primera radi, podaci prikupljeni za slanje obaveštenja putem Newsletter-a i/ili SMS-a/Viber-a čuvaju se dok god se lice nalazi na Newsletter i/ili SMS/Viber listi, odnosno do momenta opoziva saglasnosti. Podaci lica koji su na internet prezentaciji Benetton Novi Sad kreirali korisnički nalog obrađuju se do momenta deaktivacije korisničkog naloga. Podaci o ličnosti prikupljeni u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora, obrađuju se do momenta izvršenja ugovornih obaveza. Podaci prikupljeni zbog obrada baziranih na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i sl.).

 

Kontakt podaci

 

Za sva pitanja vezano sa zaštitu podataka o ličnosti i njihovo korišćenje, možete nam se obratiti telefonom, e-mailom ili poštom, kako sledi:

 

- slanjem elektronske pošte na  ljilja@promodoo.rs

- pisanim putem na adresu: Promo d.o.o, Kralja Aleksandra 6, Novi Sad, Republika Srbija

- putem obrasca koji možete preuzeti ovde

- pozivom kontakt centra na  065/5657066

 

Za komunikaciju sa Benetton Novi Sad zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju Ostvarivanje prava kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a podnosilac zahteva identifikovan.

 

 

Kolačići ("Cookies") i praćenje internet aktivnosti

 

Benetton internet prezentacija koja se nalazi na internet domenu https://www.ucbshop.rs  koristi kolačiće (eng. Cookies), u svrhu njenog pravilnog funkcionisanja, njenog daljeg unapređenja, kao i poboljšanja Vašeg iskustva prilikom pregledanja iste.

 

Kolačić je tekstualna datoteka koja se šalje Vašem uređaju (računaru, tabletu,mobilnom telefonu) od strane internet prezentacije koju posećujete. Benetton koristi kolačiće kako bi posetiocima njene internet prezentacije olakšao i poboljšao pristup onim funkcijama koje internet prezentacija pruža. Informacije koje Benetton Novi Sad prikuplja koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na interent prezentaciji kao što su pregledanje artikala, kretanje po stranicama, stavljanje proizvoda u korpu i tako dalje.

 

Kolačiće posetilac internet prezentacije Benetton Novi Sad može u svakom trenutku onemogućiti -  blokirati u postavkama internet pretraživača koji koristi. Ako posetilac sa blokiranim kolačićima pristupi interent prezentaciji Benetton-a određene funkcionalnosti na internet prezentaciji neće biti moguće.

 

Benetton Novi Sad na internet prezentaciji, na stranicama online prodavnice, koristi usluge za analizu poseta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics, Facebook Pixel i gtag.

 

Politici kolačića Benetton Novi Sad možete pristupiti ovde.

 

Newsletter i SMS/Viber obaveštenja, Loyalty klub i upotreba podataka o ličnosti za marketing

 

Ako lice želi da prima obaveštenja o ponudi Benetton Novi Sad putem elektronske pošte, potrebno je da se prijavi na Newsletter listu. Prilikom prijave na ovu mejling listu potrebno je popuniti označena polja – ime, prezime i e-mail adresa, štiklirati polje “Prihvatam uslove korišćenja i politiku privatnosti” i potom se prijaviti na Newsletter listu.

 

Ako lice obaveštenja želi da prima preko SMS-a i Viber-a, potrebno je da se prijavi na SMS i Viber listu popunjavanjem pristupnice u nekoj od radnji Rukovaoca, i to: ime, prezime, broj telefona, e-mail.

 

Lice se na Newsletter, SMS i Viber listu može prijaviti i u nekom od maloprodajnih objekata Rukovaoca, prilikom popunjavanja pristupnice za članstvo u Loyalty klubu, tako što će pored podataka neophodnih za izdavanje Loyalty kartice, štiklirati odgovarajuće polje (Viber, SMS, E-mail).

 

Lice može postati član Loyalty kluba, tako što će u nekom od maloprodajnih objekata popuniti pristupnicu i ostaviti sledeće podatke – ime, prezime, e-mail i broj telefona.

 

U svakom momentu lice može da opozove datu saglasnost i da zatraži odjavu sa Newsletter i/ili SMS i Viber liste, odnosno istupanje iz Loyalty kluba pozivom na broj telefona 065/5657066, slanjem zahteva na mail  ljilja@promodoo.rs ili na adresu: Kralja Aleksandra 6, Novi Sad. Pored navedenog, lice čiji se podaci obrađuju može poslati SMS poruku “STOP MM” na broj telefona 1754, nakon čega će Benetton prestati da ovom licu šalje obaveštenja putem SMS-a.

 

Lice može na internet prezentaciji Benetton Novi Sad da registruje korisnički nalog, tako što će popuniti određena polja - ime, prezime i e-mail adresa. Lice može u svakom trenutku opozvati datu saglasnost i deaktivirati korisnički nalog slanjem zahteva na e-mail adresu ljilja@promodoo.rs ili na adresu: Kralja Aleksandra 6, Novi Sad.

Za potrebe dostavljanja obaveštenja licima sa mejling liste, Benetton Novi Sad može koristiti usluge spoljnih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Benetton istima daje na obradu isključivo podatke  koje mu je lice u navedene svrhe učinilo dostupnim. Odabrani poslovni partner podatke koristi samo za svrhu dostavljanja obaveštenja, za period dok postoji saglasnost lica (do opoziva saglasnosti) i u druge svrhe me sme koristiti predmetne podatke.

 

Benetton Novi Sad  neće podatke date za slanje Newsletter i/ili SMS i Viber obaveštenja deliti sa trećim licima, izuzev pod prehodno navedenim uslovima. Ukoliko se lice nije prijavilo za primanje obaveštenja putem Newslettera i/ili SMS-a i Viber-a , a kao kupac ili registrovani korisnik korisničkog naloga, od Benetton-a može da dobije obaveštenje vezano za porudžbinu, plaćanje, odnosno aktivnosti koje je lice samo pokrenulo. Pored toga, Benetton Novi Sad i odnosom sa kupcem, klijentom i slično.

 

Stupanje na snagu i ažuriranje Politike privatnosti

 

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 13.08.2023. godine.

 

Benetton redovno revidira i ažurira sadržaj Politike privatnosti i isti usklađuje sa sopstvenim poslovnim procesima i/ili sa zakonskim i regulatornim obavezama.

 

Važeća verzija Politike privatnosti dostupna je na internet prezentaciji Benetton-a koja se nalazi na internet domenu https://www.ucbshop.rs.U slučaju da dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti Benetton će takve promene bez odlaganja objaviti na svojoj internet prezentaciji i direktno Vas informisati.
 

U ime www.ucbshop.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u www.ucbshop.rs odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.